Víme čemu se máme vyvarovat

FAQ pro domy na klíč

Nejvíce chyb se udělá na hrubé stavbě. Vznikají tepelné mosty, trhliny, rostou plísně a výkvěty. Odstranění těchto zdánlivých drobností skrytých pod omítkou stojí nemálo peněz, znamená to i spoustu práce, času a starostí. Za problémy může zpravidla hrubé nedodržení technologie výstavby, třeba nesprávná tloušťka maltového lože. Dozdívání rohů a otvorů plnými cihlami a používání železných překladů způsobuje např. snížení tepelného odporu a praskání omítek.

Zbytečné sekání a řezání jednotlivých prvků a jejich nastavování maltou zvyšuje pracnost, cenu a snižuje tepelný odpor. Nedodržují se technické přestávky, v nejhorších případech dochází k záměně materiálu za méně kvalitní výrobky. Není respektována vlhkost zdiva.

Proto používáme systémové prvky, hlavních konstrukčních materiálů, které tyto chyby nepřipouští a dbáme na správné technologické postupy dané výrobci stavebních materiálů. Pro kvalitně provedenou stavbu je nutné už v projektu řešit podrobně konkrétní detaily stavby v kritických místech, proto dbáme na detailech, při jejichž správném řešení je stavba kvalitní.

FAQ

Je v ceně základová deska?

Základová deska není zahrnuta v ceně. Cena základové desky se odvíjí od konkrétního osazení domu na pozemku a bude upřesněna po zpracování projektu založení domu s ohledem na základové podmínky a na svažitosti terénu pozemku.

Jak je vyřešeno vytápění domů?

Vytápění domů je řešeno několika způsoby. Elektřinou, plynem, nebo tepelným čerpadlem. Způsob vytápění je řešen s ohledem na možnosti připojení objektu a s ohledem na finanční možnosti a preference zákazníka.

Jakou mají domy izolaci?

Každý dům je zateplen dle platných norem tak, aby splňoval požadavky na tepelný komfort domu. S ohledem na typ konstrukce používáme kvalitní tepelnou polystyrenovou izolaci v kombinaci s minerální tepelnou izolací v tloušťkách dle doporučených normových hodnot.

Co vše je v ceně domu?

Záleží na požadavku stavebníka, co si přeje. Na přání kromě samotné stavby domu, která je po kolaudaci a předání domu připravena k nastěhování provedeme i terénní úpravy pozemku, bazén, oplocení, ozelenění, osázení, zahradní domek, pergolu a další.

Co není v ceně domu?

V ceně domu nebývá vybavení domu nábytkem. Dále v ceně domu není založení objektu. Založení objektu je naceněno, až na základě konkrétního umístění na daném pozemku ve chvíli, kdy jsou známy základové a terénní podmínky. V ceně domu není napojení domu na inženýrské sítě. Cena napojení domu na inženýrské sítě se odvíjí rovněž až od konkrétního řešení a umístění domu na pozemku a od vzdálenosti stávajících inženýrských sítí.

Je možné upravit domy podle individuálních požadavků?

Pokud se jedná o individuální úpravy typových domů, jsou možné, je však nutné zpracovat individuální projektovou dokumentaci, která již není v ceně za dům.

Je nutné mít stavební povolení?

Ano, pro většinu staveb je nutné vyřídit územní rozhodnutí a stavební povolení, případně společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo územní souhlas a ohlášení stavby.

Jak dlouho trvá stavba domu?

V závislosti na rozsahu stavebních prací a velikosti objektu 7- 12 měsíců.

Kde všude domy stavíte?

Většinu stavebních prací provádíme v Jihomoravském kraji.

Jaké jsou možnosti financování?

Záměr lze financovat z vlastních prostředků zákazníka nebo kombinací vlastních prostředků a hypotečního úvěru, případně jiných bankovních produktů.

Na čem při stavbě domu nešetřit?

Na stavbě doporučujeme nešetřit na podřadné kvalitě stavebního materiálu, především pak na oknech, dveřích, vratech a podobně.

Jak je to u vás s tzv. „vícepracemi“?

„Vícepráce“ jsou řešeny pouze na základě přání zákazníka, který o ně zažádá. Jedná se o stavební práce, které jsou nad rámec objednaných prací. Pokud bude mít o „vícepráce zákazník mít zájem, bude dopředu informován o jejich rozsahu a o konkrétních nákladech. Vícepráce budou provedeny až po jejich odsouhlasení zákazníkem.

Je v ceně domu projektová dokumentace?

Pokud se jedná o typový dům, tak tato typová projektová dokumentace je zahrnuta v ceně domu. Typový projekt však neobsahuje řešení osazení domu na konkrétním pozemku, založení domu na pozemku, jeho napojení na inženýrské sítě, jeho požárně-bezpečnostní řešení a potřebná povolení ke stavbě a s tím související inženýrskou činnost. V případě individuálních projektů bude předložena cenová nabídka na potřebnou projektovou dokumentaci.

Jste schopní zajistit napojení na inženýrské sítě?

Ano, zajišťujeme i připojení objektů na dostupné inženýrské sítě nebo zprostředkujeme napojení u oprávněných zhotovitelů.

Jak vyberu vnitřní vybavení domu?

U jednotlivých položek je stanovena například cena za 1 m2 nebo za kus. Pokud se při výběru například keramické dlažby do této ceny zákazník „vleze“ zůstává cena za dílo stejná. Pokud si zákazník bude přát, jinou, dražší dlažbu, bude tento rozdíl doúčtován a předán ke schválení zákazníkovi.

Je možné si udělat část stavby svépomocí?

Pokud si to zákazník přeje a má potřebné znalosti a oprávnění vybrané práce provádět sám, lze po předchozí dohodě provádět části stavby svépomocí. Zhotovitel však v takovém případě nenese záruku na materiály a práce, které zajišťoval investor a nezodpovídá za případné zpoždění stavby, způsobené nevčasným dokončením prací ze strany zákazníka.

Jakou kvalifikaci mají vaši pracovníci?

Zaměstnáváme pouze kvalifikované řemeslníky s dlouholetou praxí, kteří jsou pravidelně školeni výrobci materiálů, ze kterých stavíme. Stavba je řízena a důsledně kontrolována autorizovaným stavbyvedoucím v oboru pozemního stavitelství, který za řemeslníky na stavbě ručí a dohlíží na kvalitu provedených prací.

Máte zájem o nezávaznou schůzku?