Snadné rozlišení typů staveb

Vyberte si ideální řešení

Hrubá stavba zděného domu

 • Geodetické vytýčení stavby
 • Terénní práce (Velké terénní nerovnosti a mýcení, kácení, či odpařezování je oceňováno zvlášť)
 • Zemní práce
 • Výkopové práce
 • Přípojky inženýrských sítí (jsou naceňovány zvlášť)
 • Ležatá kanalizace a vodorovné rozvody inž. sítí v základech
 • Základy do běžných podmínek na rovinnatý pozemek
 • hydroizolace základů v místech nosného zdiva a příček
 • svislé nosné konstrukce (včetně překladů)
 • hlavní statické části (sloupy, průvlaky, věnce)
 • vodorovné nosné konstrukce (stropy, přesahy, balkóny, stříšky)
 • komín
 • vnitřní nenosné zdivo, příčky
 • střešní konstrukce a krytina (u plochých střech ukončení stropem s pojistnou hydroizolací, včetně atik)

Stavba na klíč

 • střešní plášť u plochých střech (včetně zateplení a prostupů)
 • Venkovní výplně stavebních otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, zimní zahrady…)
 • Vnitřní rozvody inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro, plyn)
 • Svislé a kompletní konstrukce (přizdívky, předstěny, niky…)
 • Vnitřní omítky
 • hydroizolace základů (doplnění)
 • Tepelné izolace do krovů
 • Provedení vnitřních podlah (včetně tepelné izolace, podlahového topení)
 • Sádrokartonové podhledy a podhledy v podkroví
 • Keramické obklady a dlažby
 • Výmalba
 • Kompletace inženýrských sítí včetně světel a osazení zařizovacích předmětů do koupelen (bez kuch. linky)
 • Pokládka nášlapných podlah
 • Vnitřní výplně stavebních otvorů (dveře, okna, prosklené stěny…)
 • Kompletní úklid