Dotace v Brně aneb Zelená je stále v kurzu

V Brně stále pokračují dotační programy na vytváření zelených střech a využití srážkové vody, které mají za cíl zlepšit životní prostředí a snížit dopad klimatických změn. Tyto programy jsou důležitou součástí snahy o udržitelný rozvoj města a ochranu životního prostředí a město Brno jim stále velmi věří. Kdo na dotace dosáhne a za jakých podmínek?

Dotace v Brně


Zeleň střechám

V rámci programu na vytváření zelených střech mohou majitelé nemovitostí získat dotaci na instalaci zelené střechy. Zelené střechy mají totiž mnoho výhod - snižují tepelnou zátěž města, zlepšují kvalitu ovzduší a poskytují i zelenou plochu pro zlepšení životního prostředí. Zároveň mohou majitelé nemovitostí ušetřit na energiích, a to díky lepší izolaci střechy.

Myslete na srážkovou vodu

Dalším důležitým programem je Využití srážkové vody. V rámci programu mají majitelé nemovitostí možnost získat finanční podporu na instalaci nádrží na srážkovou vodu, která může být využita například pro zavlažování zelených ploch nebo na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady i splachování WC. Tímto způsobem se snižuje tlak na vodní zdroje a přispívá se k udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Využijte dotačních programů

Oba programy mají pozitivní vliv na životní prostředí a jsou důležitými kroky k udržitelnému rozvoji města. Pokud máte vlastní nemovitost v Brně, můžete se do programu zapojit a pomoci tak zlepšit kvalitu života ve městě. Kdo má ale šanci dotaci získat? Jedná se o vlastníky stávajících rodinných domů či bytů, stavebníky nebo budoucí nabyvatele rodinných domů a bytů, a to s minimální plochou střechy 10 m2 až do 1000 m2.

Brněnští dotace využívají

O tom, že je životní prostředí pro občany města Brna důležité, svědčí i čísla - dotačním programem Zeleň střechám! prošlo 221 projektů, na které Brno přispělo 34 276 000 korun. Důležitá je i otázka využití srážkové vody, která zaujala 112 domácností - těm bylo vyplaceno celkem 1 862 000 korun.

Požádejte o dotaci i vy

Zaujala vás tato varianta? Pak nezapomeňte podat žádost, a to elektronicky pomocí programu Grantys na brno.grantys.cz. A je o co stát - v rámci dotačního programu Zeleň střechám! můžete získat až 100 tisíc korun. Pokud je váš projekt větší, můžete se zapojit i do dotačního programu Nová zelená úsporám, kde můžete získat až 105 tisíc Korun, nicméně je nutné přiznat informaci o tom, že se zapojujete do obou projektů a pohlídat, aby součet dotací nepřesáhl celkovou cenu projektu - v takovém případě by město Brno adekvátně snížilo výši vaší dotace.

Kvalita životního prostředí je velmi důležitá jak pro nás, tak pro naše děti. Je proto důležité myslet na budoucnost a zapojovat se do podobných programů, které udělají města ještě zelenější. Pokud tedy dotaci zvažujete, nebojte se do toho pustit - naše planeta to jistě ocení.


Zpět na výpis článků