Investujte do pole! Jak efektivně využít ornou půdu?

Vyhlídli jste si pole, do kterého chcete uložit své finance? I koupě orné půdy může být vhodnou investicí. Co ale s pozemkem dělat, když na něm nechcete nechávat hospodařit zemědělce? Poradíme pár tipů, co je možné realizovat.

Investice do pole


Definice orné půdy

Orná půda je pozemek, na kterém se podle vyhlášky č. 26/2007 Sb., příl. č. 1 pěstují okopaniny, obilniny, pícniny, technické či jiné zemědělské plodiny nebo je dočasně zatravňován. Ač pozemek vypadá jakkoliv, je brán jako orná půda, proto na něm není možné stavět a podléhá jasným mantinelům, jak s ním nakládat.

Pozemek nemusíte ihned kultivovat

Koupili jste pozemek, ale ještě si nejste úplně jistí, jak jej využít? Ornou půdu můžete nechat nějaký čas být, nicméně je nutné počítat se sekáním plevele, který podle zákona nesmí zasahovat na sousední pozemky.

Jak svůj pozemek chránit?

Po koupi pozemku je jasné, že jej budete chtít chránit před vstupem cizích osob, které by mohly narušit vaše záměry. Oplocení orné půdy však není samozřejmou záležitostí a je nutné požádat o souhlas stavební úřad a v případě, že plot vedete na hranici pozemku, je nutné získat povolení i od sousedů.

Chcete pomoci přírodě? Vysázejte remízek

Remízky mají zásadní ekologický význam, který naši předci dobře znali. Nejen, že podporují biologickou rozmanitost a chrání půdu, ale dokáží zadržovat vodu. Výrazným plusem je i možnost čerpání dotací, které jsou na výsadbu remízků vypsány. A co je k tomu potřeba? V případě rozlohy nad 300 m2 je nutné požádat pouze o územní souhlas na příslušném obecním úřadu, nicméně pokud máte pozemek menší, žádný souhlas nepotřebujete.

Ovocný sad nebo vánoční stromky?

V případě investice chceme své peníze většinou co nejdříve zpět. Jistě vás tedy napadla možnost vytvoření plantáže vánočních stromků nebo třeba pěstování dřeva na otop. Tyto varianty jsou možné, nicméně vše má svá pravidla. Plantáž dřevin můžete využívat nejdéle po dobu 10 let, výmladkové plantáže až 30 let s pěstebním cyklem maximálně 10 let. V případě sázení nepůvodních druhů je nutné požádat o povolení odboru životního prostředí.

I když se může zdát, že vysázení vánočních stromků nebo dřeva na otop je jednoduchou záležitostí pro sklizeň velkých financí, tak jednoduché to nebude. Jedná se o poměrně náročnou práci, která potrvá minimálně pět let. Pro další cyklus je nutné pozemek rekultivovat, což musí trvat minimálně tři roky.


Zpět na výpis článků