Způsobil nájemce škodu? Možná ji budete muset uhradit

Pronajímáte svůj byt? Pak vás možná zajímá otázka, co dělat, když nastane nějaká škoda, kterou způsobí váš nájemce. I když by se mohlo zdát, že veškeré škody hradí ten, kdo škodu způsobil, není tomu tak. Co říká zákon a jak zajistit, aby nedošlo k případným sporům?

Kontejnery na bydlení


Z pronájmu plynou povinnosti

I když se může zdát, že k pronájmu nemovitosti patří zejména příjemné věci, jako jsou peníze z nájemného, pronajímání vašeho bytu, domu či jiného objektu je spojeno s velkou řadou povinností. Ty stanovuje občanský zákoník, který zavazuje pronajímatele předat byt či jinou nemovitost v dobrém stavu a se zajištěním služeb, mezi které patří přívod vody, tepla a dodávky energií. Pokud se s nájemcem domluvíte, je možné nemovitost pronajmout i v horším stavu, nicméně pak je nutné uhradit nájemci náklady na úpravy nemovitosti, což musíte ukotvit i v nájemní smlouvě - ať už snížením nájemného nebo třeba jeho úplného neplacení po nějakou dobu. Co ale dělat, když dojde ke škodě?

Malé opravy by měl zajistit nájemce

Občanský zákoník a nařízení vlády č. 308/2015 Sb., kotví i případy, kdy dojde ke škodám na majetku. Mezi ty se nepočítá běžné opotřebení bytového zařízení, nicméně opravy, jako je kapající vodovodní kohoutek nebo porouchaný spotřebič, zajišťuje a hradí nájemce, který by měl provádět i běžnou údržbu. Takové opravy ale mají finanční limit a v případě jeho překročení se už jedná o opravu, kterou musí hradit pronajímatel.

Větší škody může hradit i pronajímatel

Finančně náročnější jsou větší škody, jako je např. požár nebo vytopení bytu. Pokud vznikne škoda z důvodu nedbalosti či úmyslu, hradí ji nájemce, a to i v případě, kdy je škoda způsobena např. pračkou, která je majetkem pronajímatele. V případě, že k vytopení bytu nebo jiné škody dojde kvůli závadě hlavního uzávěru vody či jemu podobných variant pro danou nemovitost, hradí škodu pronajímatel, který za údržbu a opravu hlavního uzávěru přímo odpovídá.

Smlouva a kauce jsou základ

Aby nedošlo ke sporům a náročným situacím, které mohou končit i soudním sporem, je nutné vše řádně zakotvit do smlouvy. Dobrou variantou je i složení jistoty, neboli kauce, kterou můžete využít pro úhradu případných škod, které nájemce zaviní. Počítejte ale s tím, že úhradu škody kaucí je nutné doložit jasnými důkazy, díky kterým prokážete existenci škody i výši náhrady - např. dokladem o zaplacení opraváře aj.

Škodu může vytvořit i pronajímatel

Občas může nastat i situace, kdy je k úhradě škody vyzván pronajímatel. Může to být např. u větších oprav, jako je omezená funkčnost topení uprostřed zimy. Pokud se pronajímatel nemá k opravě nebo opravě jako takové něco brání a nájemce musí užít jiné varianty, jako je třeba elektrický přímotop, měl by pronajímatel zvýšené náklady nájemce nějak kompenzovat - ať už jejich kompenzací nebo snížením nájmu.

Pojištění navíc může v budoucnu pomoci

Jako nájemce se můžeme dostat k situacím, které nejsou způsobeny naší vinou, nicméně je nutné je pronajímateli či sousedům uhradit. Pro takové případy je možné čerpat z pojištění domácnosti nebo z pojištění odpovědnosti občana. To nájemce chrání před možnou škodou, kterou udělá on nebo třeba členové jeho rodiny. Díky tomu můžete bydlet o něco klidněji a vyhnout se případným problémům s hrazením škod.

Ať už jste na straně pronajímatele nebo nájemce, je dobré ošetřit si veškeré záležitosti ve smlouvě, díky které můžete snadno předejít případným sporům.


Zpět na výpis článků